Articles

Pag-ampo alang sa Piniliay sa Barangay

May 13, 2018 | [post_view] Views

image_pdfimage_print

Ginoo among Dios,
mianhi kami nimo sa okasyon sa umaabot na Piniliay sa Barangay.

Diha kang Kristo, gitagaan mo kami og modelo
sa usa ka sulugoon nga naghalad sa iyang kinabuhi
alang sa iyang mga karnero.
Hatagi kami sa kaalam sa pagpili sa mga babaye ug lalaki
nga kinsa magserbisyo alang sa kamatuoran, hustisya,
ug pagtuboy sa dignidad sa tawo.

Lamdagi ang among mga hunahuna ug kasingkasing –
aron makakita kami og magbalantay
nga naay kasingkasing sama sa imong Anak
na magbantay sa among mga barangay.

Tudloi kami sa paagi ni Kristo sa pagtan-aw sa mga tawo –
aron makahatag kami og tingog
sa mga kabus, sa mga walay gahum,
sa mga gibiyaan, ug sa mga dinaugdaug.

Ug sa katapusan, hatagi kami sa gasa sa pag-ila –
aron maangkon namo ang maalamong paggamit
sa gasa sa pagpili
isip pagpahayag sa among tinguha alang sa kalinaw
ug paghigugma sa among isigkatawo.

Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo na among Ginoo.
Amen.

Maria, Rayna sa Kalinaw, i-ampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod, i-ampo ninyo kami.
San Miguel ug mga Santos nga Angheles, bantayan kami.

To download PowerPoint, click here.

Sources:
http://cbcponline.net/prayer-for-barangay-elections/
https://twitter.com/cbcpnews

Comments

comments

http://mlbboards.com